Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding verbergen?

start

Algemene Voorwaarden van deze website.

Op de inhoud en het gebruik van Immodigger.com zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Immodigger.com houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Immodigger.com behoudt zich het recht voor Immodigger.com alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Immodigger.com daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Immodigger.com, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Immodigger.com, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Immodigger.com zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Immodigger.com, mag niets van Immodigger.com worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Immodigger.com.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Immodigger.com is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Evesi spant zich in om de informatie op Immodigger.com zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Immodigger.com sluit iedere aansprakelijkheid voor op Immodigger.com verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Immodigger.com worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Immodigger.com sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Immodigger.com geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Immodigger.com spant zich in om Immodigger.com zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Immodigger.com.

Hyperlinks

Hyperlinks op Immodigger.com kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Immodigger.com. Immodigger.com biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Immodigger.com worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Immodigger.com wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Immodigger.com verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Immodigger.com worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Antwerpen.

Immodigger.com - Privacy Policy

 

Immodigger.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Immodigger.com maakt gebruik van cookies en andere technologieen om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (oa Google Adsense) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Immodigger.com heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Immodigger.com privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.